Huisbezoeken worden enkel telefonisch aangevraagd, liefst tussen  8h30 en 10h00
Indien later aangevraagd of dringend zal de praktijk uitmaken welke arts langskomt.

In principe worden alleen huisbezoeken uitgevoerd voor mensen die wegens medische reden niet tot in de praktijk kunnen komen.

Een consultatie in de praktijk verdient de voorkeur gezien hier aan betere geneeskunde kan gedaan worden (dossier, beter instrumentarium, …kortom rustiger en efficiënter werken)