Wij zijn elke dag bereikbaar vanaf 8h30.

Telefonisch spreekuur voor een inlichting (bv. labo-uitslag) of kleine vraag: dagelijks van maandag tot vrijdag tussen 13h30 en 14h00.

  

Er wordt met aandrang gevraagd dat mensen die een ziekte-attest nodig hebben reeds zo vroeg mogelijk ’s morgens een afspraak nemen of een huisbezoek aanvragen.

Bij spoedgevallen kan u natuurlijk altijd bellen.


Breng steeds uw identiteitskaart mee.


Kijk uw chronische medicatie reeds na voor het dokterscontact.

 

 

Tarieven.


De dokters zijn geconventioneerd en werken volgende de geldende RIZIV-tarieven. Enkel bij speciale eisen van de patiënt wordt hier van afgeweken.

Bij bepaalde technische prestaties kan een supplement aangerekend worden, weeral conform de riziv-normen.

Bij verzekerden met verhoogde terugbetaling wordt op consultatie het derdebetalendesysteem toegepast (enkel remgeld betalen).

Betalen kan cash of via de Payconiq/Bancontact app op uw smartphone. 

Consultatie: 27,10 €

Avondconsultatie (na 18h00) 31,40 €.

Huisbezoek: 40,00 €.


Globaal Medisch dossier.


He GMD of het globaal medisch dossier is een systeem om alle medische gegevens van een patiënt op één plaats bij te houden, bij de huisarts die het GMD beheert. Dit levert meer efficiënte verwijzingen op naar specialisten en werkt kostenbesparend.

Indien u een GMD heeft geniet u vaneen verhoogde terugbetaling (30% minder remgeld).

Hoe gaat dit in de praktijk ? Eénmaal per kalenderjaar stuurt de huisarts, na uw goedkeuring, een bericht aan uw mutualiteit. Wanneer het eerste getuigschrift van verstrekte hulp bij hun binnen is bent u erna ingeschreven.Uw verzekering stort aan de arts de vergoeding voor het bijhouden van het dossier.

U geniet dan meteen van de verhoogde terugbetaling wegens het bijhouden van het dossier.

U kan slechts bij één arts een GMD hebben in hetzelfde jaar.

Natuurlijk geldt de verhoogde terugbetaling bij de alle artsen van de groepspraktijk.

Gelieve bij elk ander medisch contact (specialist, bv. huisarts tijdens uw vakantie elders in België, …) te vragen om een verslag naar uw GMD te sturen. 

We gaan ervan uit dat iedereen die wenst dat zijn dossier correct beheerd wordt akkoord gaat met dit systeem.Zorgtrajecten.

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Het heeft tot doel de samenwerking tussen de huisarts, de specialist en de andere zorgverleners te bevorderen en de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen 3 partijen, namelijk patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na ondertekening van een “zorgtrajectcontract” door deze 3 partijen en loopt gedurende 4 jaar.


Momenteel is er een zorgtraject voorzien voor subgroepen van patiënten met

  1. chronische nierinsufficiëntie (sinds 1 juni 2009)
  2. diabetes type 2 (sinds 1 september 2009)AFSPRAKEN MAKEN VIA INTERNET EN PER SMS

A. Afspraak maken via internet

Klik op de website op “online afspraken” of onder consultaties op “Maak afspraak via internet”.
Indien U reeds een patiënt bent in onze praktijk, bent U reeds geregistreerd!
Klik dan vervolgens op “Ik ben reeds patiënt in deze praktijk”

OPGELET!
De eerste keer dat gebruik maakt van het online agendasysteem is de gebruikersnaam uw naam en voornaam aan elkaar geschreven en is het wachtwoord uw geboortedatum.
U zal gevraagd worden een nieuw wachtwoord in te geven.

Elke volgende keer dat U gebruik maakt van de online agenda, gebruikt U dit nieuwe wachtwoord, ingegeven op het moment dat U de allereerste keer de agenda gebruikte.
Uw gebruikersnaam blijft uw naam en voornaam, aan elkaar geschreven.

Indien dit niet meer zou werken, gelieve dan ons te contacteren en geen nieuwe account aan te maken. Voorbeeld:
U heet Paul De Mets en U bent geboren op 3 februari 1964. Dan is uw gebruikersnaam DeMetsPaul en uw wachtwoord 03021964.


B. Afspraak maken per SMS

Een afspraak maken per SMS kan door een SMS te sturen naar 3111, met als tekst afspraak huisarts. Eerst moet de dokter uw registratie online hiervoor activeren.

U ontvangt automatisch een SMS terug met hierin enkele beschikbare afspraakmomenten.
Elke afspraakmoment begint met een letter, gevolgd door de datum, het uur en de arts, bvb A=mb 13/09 14:00 , B=mb 13/09 14:45 …

Om de afspraak te boeken, stuurt U een SMS, met het woord afspraak, een spatie, gevolgd door de letter van de gewenste afspraak.

U krijgt per kerende een SMS met de bevestiging dat de afspraak geregistreerd werd.

Kost gebruik van de shortcode 3111: 50 cent per verzonden of ontvangen SMS.
De afspraakbevestiging op het eind is gratis.