indien agenda volzet is

gepost op maandag 25 februari 2013

  In drukke periodes is het mogelijk dat de afspraken op de online agenda allemaal bezet zijn ; voor dringende zaken          kan u dan nog altijd telefonisch een afspraak krijgen

GDPR

Vanaf 25 mei is de Europese wetgeving ("GDPR") ivm de bescherming van persoonsgegevens van kracht.
Wij hebben maatregelen genomen om hieraan te voldoen. Al onze gegevens zijn beschermd met wachtwoorden. Persoonsgebonden informatie zal niet meer onversleuteld verzonden worden (bv email, fax, ...). Tussen hulpverleners gebeurt dit versleuteld via de ehealthbox. Naar patiënten kunnen we nog documenten versturen via de persoonlijke ebox, die elke Belg bezit en met zijn identiteitskaart en een kaartlezer kan openen.
Indien u geen patiënt meer bent in onze praktijk en deze mail nog krijgt, gelieve dit te laten weten via eb.tenelet@ednarbdv.nerrom.rd zodat we uw email uit onze bestanden kunnen verwijderen.

Wat is de "eBox"?

De “eBox” is het platform van onlinediensten van de sociale zekerheid. Het is een elektronische mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder uw huisarts.

De “eBox” is beschikbaar op de website www.mysocialsecurity.be(link is external). Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per e-mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw “eBox”. Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook “eID” genoemd) of met een token.


Vermits we vanaf 1 oktober 2018 met drie artsen zijn, nemen we terug nieuwe patienten uit de buurt aan. Gezinsleden van mensen die reeds patiënt zijn, zijn steeds welkom.